ことば/Language

English(英語)

You can view a machine translated version of the Ota City website when you click the button below.

English
(英語)

We provide multilingual life advice to non-Japanese people living in Ota City.
If you don't understand something or have any difficulties in your everyday life, please feel free to contact us.

中文(中国語)

点击下面的按钮,可以看到大田区官网的自动翻译版。

中文
(中国語)

本页向居住在大田区的外籍居民提供生活信息。
您在日常生活中碰到了为难之事,请不要客气地和我方咨询。
有的页还未准备中文资料,暂时登载英语版代替中文的,敬请原谅。

한글(ハングル)

아래 버튼을 클릭하시면, 자동번역된 오오타구 웹사이트를 보실 수 있습니다.

한글
(ハングル)

오오타구 내에 사시는 외국인 여러분께 생활정보를 제공하고 있습니다.
일상생활 중 어려운 일이나 모르는 일이 있는 분께서는 부담없이 상담해 주세요.
한글 자료가 없는 페이지의 경우에는 영어 자료를 소개해 드립니다.

Tagalog(タガログ語)

I-click ang button sa ibaba para makita ang awtomatikong isinalin na bersyon ng website ng Ota City.

Tagalog
(タガログ語)

Nagbibigay ng mga impormasyon na kinakailangan sa araw-araw na pamumuhay para sa mga dayuhang residente ng Ota City.
Mangyaring huwag mag-atubili na makipag-ugnay kapag mayroong anumang problema sa pang araw-araw na pamumuhay.
Sa mga pahina na walang Tagalog na pagsasalin, maaaring magamit ang English version.

नेपाली(ネパール語)

तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले ओता वडाको वेबसाइटको स्वचालित अनुवाद संस्करण हेर्न सक्नुहुन्छ।

नेपालीी
(ネパール語)

हामी ओता वडामा बस्नुहुने विदेशी नागरिकहरूलाई जीवनयापन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दछौं।
यदि तपाईको दैनिक जीवनमा कुनै समस्या छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
नेपाली भाषामा नभएको सामाग्रीका पानाहरू, अंग्रेजी संस्करणमा उपलब्ध छन्।

Tiếng Việt(ベトナム語)

Bấm vào nút bên dưới thì có thể xem được phiên bản dịch tự động của trang web quận Ota

Tiếng Việt
(ベトナム語)

Chúng tôi cung cấp những thông tin về cuộc sống cho những cư dân nước ngoài đang sinh sống ở Quận Ota
Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày của bạn, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.
Những trang không có tư liệu về tiếng Việt thì sẽ giới thiệu phiên bản tiếng Anh

ภาษาไทย(タイ語)

คุณสามารถดูเว็บไซต์ของเขตโอตะที่แปลภาษาไทย โดยอัตโนมัติได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้

ภาษาไทย
(タイ語)

ทางสมาคมเสนอข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตโอตะ
หากท่านมีเรื่องเดือดร้อนหรือน่าเป็นห่วงในชีวิตประจำวัน ติดต่อมาปรึกษาได้เลย
สำหรับหน้าที่ไม่มีภาษาไทย กรุณาอ่านหน้าภาษาอังกฤษแทนด้วย

français(フランス語)

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher une traduction automatique du site web de la ville d’Ota.

français
(フランス語)

Nous diffusons des informations utiles au quotidien pour les résidents de nationalité étrangère.
Si vous rencontrez des difficultés dans la vie de tous les jours, n’hésitez pas à nous contacter.
Si la page concernée ne dispense pas les informations en français, nous vous proposerons celles en anglais.

Deutsche(ドイツ語 )

Sie können die automatische Übersetzung für die Website von Ota-ku
anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.

Deutsche
(ドイツ語)

Wir bieten Ausländern, die in Ota Ward leben, Wohninformationen.
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Schwierigkeiten oder Unbekannte in Ihrem täglichen Leben haben.
Wenn die Seite keine deutschen Materialien enthält, werden wir englische Materialien einführen.

日本語 Japanese

日本語 Japanese

大田区で暮らす外国人区民の方に、生活情報を提供しています。
日々の生活でお困りごとがありましたら、気軽にご連絡ください。
各言語の資料がないページは、英語版をご紹介しています。